Aylık arşivler: Haziran 2014

Ev ziyaretleri başlıyor

Görüntü

ALS MNH Derneği koordinatörlüğünde yürütülen “Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım” projesine katılan sağlık çalışanlarının eğitimi tamamlandı. ALS hastalarının yaşatılabilmesi için gerekli olan solunum desteği (İnvaziv / noninvaziv mekanik ventilasyon) ve mideden beslenme (PEG uygulaması) kararını vermeleri öncesinde bilgilendirme, hastane sonrasında da yeni durumla birlikte evde yoğun bakım koşullarında yaşama adaptasyonunun sağlanması, hasta ve hastaya bakan kişinin teorik ve pratik eğitiminin hasta evinde uygulamalı verilmesi gibi konuların üzerinde duruldu.
1 yıl sürecek projenin pilot bölgeleri olarak seçilen İstanbul’da ve İzmir’de 150 ALS hastası, hasta/aile bireyleri ve bağlı bulunduğu aile hekimleri eğitilecek.

Reklamlar

20 Sağlık Çalışanına Eğitim Gerçekleştirdik

“YAŞAMAK YETMEZ, YAŞATMAK DA LAZIM” Projesi Kapsamında 20 Sağlık Çalışanına Eğitim Gerçekleştirdik

DSCN1070ALS-MNH Derneği’nin ALS tanılı hastaların evde sağlık ve bakım ziyaretlerini gerçekleştirmek amacıyla Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Hibe Programı desteği ile “Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım” projesini başlatacağımızı duyurmuştuk. Proje kapsamında hizmet verecek hemşirelerin eğitimini ilgili kurumların sağlık çalışanlarının katılımını da sağlayarak 16-18 Haziran tarihleri arasında ALS-MNH Derneği’nde gerçekleştirdik. Eğitim içerikleri; ALS hastalarında solunum, beslenme, iletişim, mobilite, uyku, aile ve bakım vericilere destek, tedaviye yönelik araştırma, hasta hakları ve etik idi. Eğitime; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Kamu Hastaneleri Sekreterliği hemşireleri ve doktorları ile ev ziyaretlerini gerçekleştirecek olan İstanbul Medical Center Evde Bakım Merkezi’nin hemşireleri katıldı.

Eğitimler, alanlarında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirildi. Eğitimcilere değerli katkıları ve paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz.

Proje Koordinatörü ve Evde Bakım Derneği Başkanı Aynur DİK, açılış konuşmasında ALS hastalarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekti ve projenin amacını aktardı. Proje kapsamında elde edilecek verilerin ALS hastalarının bakım gereksinimlerini ortaya koyacağını, bakım modeli geliştireceğini ve bu alanda farkındalık oluşturacağını söyleyen Aynur Dik, eğitime katılanlardan izledikleri ALS hastalarının projeden yararlanmalarını sağlamak amacıyla hastalara duyuru yapmalarını istedi. Eğitimin 3. günü Sabancı Vakfı’nı temsilen Özen Pulat katıldı. İçten ve duyarlı yaklaşımı bize her zaman güç veren Özen Pulat’a aramıza katıldığı için teşekkür ediyoruz.

Üç gün süren ve ALS alanındaki en son bakım ve sağlık bilgilerinin paylaşıldığı eğitim çok başarılı geçti. Eğitim sonunda tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verildi.

Eğitime katılan tüm sağlık çalışanlarına, eğitimcilere, kurum yetkililerine ve proje ortağımız olan Evde Bakım Derneği’ne destekleri ve katılımları için çok teşekkür ediyoruz.

Aynur DİK

Proje Koordinatörü

Evde Bakım Derneği (Başkan)

EĞİTİME KATILAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Şeyma Sağlam                                                      İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Emriye İlhan                                                          İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yıldız Aktaş                                                           İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Muhammet Güler                                                 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Funda Barkın                                                         Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi
Uğur Dilcıluk                                                         KSS Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kemal Kırıcı                                                          KSS Eğitim ve Araştırma Hastanes
Yağmur Çetin                                                        İstanbul Medical Center Evde Bakım Merkezi
Yasemin Çırak                                                       İstanbul Medical Center Evde Bakım Merkezi
Zülay Özkan                                                          İstanbul Medical Center Evde Bakım Merkezi
Hatice Yılmaz                                                        Bayrampaşa Devlet Hastanesi
Şengül Balık                                                          Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri
Filiz Elikesik Demirpehlivan                                 İzmir il Sağlık Müdürlüğü
Şöhret Taş                                                             İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Sevda Eren                                                            İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Veysel Ayhan Dokumacı                                      İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Perihan Abay                                                         İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adnan Kankılıç                                                      İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zekai Öztürk                                                         Marmara Üniversitesi TıpFakültesi

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Halil Atilla İdrisoğlu                              İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Bülent Saka                                            İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Levent Karasulu                                      Yedikule Devlet Hastanesi
Doç. Dr. Pemra Ünalan                                        Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yard.Doç. Zeliha Tülek                                        Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Yard. Doç. Aylin Özakgül                                     Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Yard. Doç. Naile Alankaya                                  İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Dr. Alper Kaya                                                     ALS –MNH Derneği
Hem. Berna Mandacı                                           İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fzt. Asuman Hafızoğlu                                        İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon E.A. Hastanesi
Uzm. Hem. Aysel Çavuşoğlu                               İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Banu Çopur Terzi                                          İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Not : Eğitim sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz

ALS MNH Derneği/Proje Toplantı Özeti 6 Haziran 2014

 

Tarih: 06 Haziran 2014 – 15.30-16.30

Katılanlar: Adalet Gökçek, Alper Kaya, Aynur Dik, İsmail Gökçek, Seda Tek, Selma Emon

Toplantı Notları:

Bu haftaki toplantıda konuşulanlar:

 

 • Florence Nightingale formları üzerinden gidildi. Şu aşamada 3 ölçek hazır. Bu ölçek formlarının üzerine Sabancı Vakfı desteğini belirtecek logo konularak tasarımı yapılmalı. Aynı şekilde eğitim programının da tasarımı yapılmalı. Ve çoğaltılmalı. Bu tasarımların onayı için de Sabancı Vakfı ile iletişim kurulacak.
 • İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden Nurcan Hanım, derneği ve Aynur Dik’i aradı. Buradan 4 hemşire belirlenecek. İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden de 2 hemşire katılacak. Evde Sağlık Birimleri’nden de hasta grubu gelecek. Buralardan ayrıca maksimum 14-15 kişinin de eğitime katılımı olacak.
 • Dernekte bulunan video kamera kullanılarak, eğitim programı esnasında video kaydı yapılacak. Eğitimcilerin programda kullandığı sunumlar CD’de toparlanacak.

 

Önümüzdeki hafta içerisinde yapılacaklar:

 

 • Aynur Dik, hazırlanan ölçek formlarını derneğe gönderecek. Tasarımının yapılması için Seda Tek, derneğin bülten tasarımcısı olan Favori Basım ile iletişimde bulunacak.
 • Seda Tek www.als.org.tr sayfasındaki proje duyurusuna banner ekleyecek.
 • Alper Kaya, formlardan 40 soruluk olan formun 15 soruluk daha kısa bir biçimini gönderecek.
 • Zeliha Tülek formlardan birisinin son halini gönderecek.
 • Alper Kaya, “hastalar için form” formatını hazırlayacak. Hastaların projeye dahil edilebilmesi amacıyla hazırlanacak olan bu formlar, doktorlar vasıtası ile hastalarına iletilebilir ve bu sayede hasta, dernek ve projeden haberdar olabilir. Form içeriği; hastanın adı-soyadı, tanısı, doktoru v.b. bilgileri içerebilir. Bu form, tıp fakültesi ve araştırma hastanelerine gönderilebilir. Form ayrıca “hasta yaşam kalitesi grubu” sorumlusu Hatice Mavioğlu’na da verilebilir. Buradan da Hatice hanım, bağlantılı olduğu Celal Bayar Üniversitesi ile görüşebilir. Hatice hanım Nöroloji Kongresi’ne de gelecek. Burada kendisiyle bağlantı kurulabilir.
 • Projeye dahil olacak hastalara dair bir excel dosyası hazırlanacak.
 • Doktorlardan alınacak hasta listeleri için kendileriyle tekrar iletişim kurulacak.
 • Alper Kaya, trakeostomi ve peg hakkındaki bilgileri, daha önceden hazırlanmış hastalara yönelik olan taslak broşüre ekleyecek. Aynur Dik, toplantı esnasında Naile Alankaya ile konuştu. Naile hanım broşür konusunda Alper Kaya’ya elinde hazır bulunan broşürleri ileterek yardımcı olacak.

 

 

ALS MNH Derneği/Proje Toplantı Özeti 30 Mayıs

Tarih: 30 Mayıs 2014 – 15.00-16.10

Katılanlar: Adalet Gökçek, Aynur Dik, İsmail Gökçek, Seda Tek

Toplantı Notları:

Önceki haftalar içerisinde yapılanlar:

 • Aynur Dik, Pemra Ünalan ile İzmir’e giderek, Alper Kaya ve Zeliha Tülek ile proje detayları üzerine bir toplantı yaptı. Toplantı raporu ektedir.
 • Ziyaretlerde hemşireler tarafından kullanılacak olan “tanılama formu” hazırlandı. Aynur Dik, formu tamamladı. ALS-FRS (Fonksiyonel Dereceleme Skalası) ve Beslenme Değerlendirme skalası eklendi.
 • Hizmette kullanılacak ölçekler hakkında Aynur Dik ve Pemra Ünalan iletişim kurdu, Pemra Ünalan’dan cevap gelecek. Ayrıca, İzmir’de iki üniversiteye etik kurul için danışılacak. Naile Alankaya bu konu ile ilgilenecek.

Bu haftaki toplantıda konuşulanlar:

 • Trakeostomi ve peg açılacak ya da açılan hastaların yanı sıra, solunum ve beslenme problemi yaşayan hastaların da projemize dahil edilmesi hakkında konuşuldu.
 • T.V’de yayınlanan sağlık programlarına proje ile ilgili kısa bir metin gönderilebilir (e-posta, twitter v.b. kanallar ile ulaşım sağlanabilir). Ayrıca bu konu hakkında Sabancı Vakfı’na danışılıp bir kanal açılabilir.

Önümüzdeki hafta içerisinde yapılacaklar:

 • 7 Haziran tarihine kadar eğitime katılacak hemşirelerin listesinin belirlenmesi ve bilgilerini içeren bir Excel dosyasının hazırlanması,
 • 3 Haziran 15.30’da Florence Nightingale’de formlar için Aynur Dik buluşma yapacak.
 • als.org.tr sitesindeki proje duyurusuna banner yapılacak,
 • Kas hastalıkları Derneği’nden ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen hasta listelerindeki hastalar ile derneğe kayıtlı hastaların aranarak son durumlarının güncellenmesi ve projeye dahil edilmesi,
 • Aranan hastalara dair, son durumlarını ve iletişim bilgilerini içeren bir excel dosyası hazırlamak,
 • 16-17-18 Haziran tarihinde yapılacak olan eğitim toplantısına katılacak doktorların/eğitimcilerin listesinin, iletişim bilgilerini de içerecek şekilde excel’e dökümü (Aynur Dik ve Seda Tek)
 • Vizitlerde kullanılacak gerekli formların tamamlanması
 • Özen Pulat’a gerekli bilgilendirmelerin yapılması (medya programı -ATV/Zahide ile Yetiş Hayata- ve yazılı bilgilendirmeler)
 • ALS Forum’un kontrol edilip, burada proje ilanı yoksa ilan verilebilir.

 

%d blogcu bunu beğendi: