Aylık arşivler: Mart 2014

Proje Faaliyetleri Tablosu

Proje Faaliyetleri Tablosu
Proje Faaliyeti Beklenen Çıktı ve Sonuç Sorumlu Kurum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ALS hastalarına ve sağlık profesyonellerine ulaşmak için duyuru yapılması (web sayfası, sosyal ağlar, e-posta, telefon ve mevcut ALS ulusal veri tabanı kullanarak (http://www.alscot.org/) duyuru yayınlanması) 1- Ziyaret planlanacak ALS tanılı hastalara ulaşmak.

2- ALS hastalarını takip eden doktorların hastalarını proje hakkında bilgilendirmesi ve proje çalışmasına katılmalarını sağlamak.

3- ALS konusunda sağlık çalışanları arasında farkındalık yaratmak.

ALS Derneği

Evde Bakım Derneği

2 Haziran 2014 Sürekli
A 4 ebadında) acil durumlar da dahil olmak üzere hasta ve ailelerinin bilgilendirilmesi amacıyla eğitim flayeri Bilinçlendirmeyi arttırmak, başvuru kılavuzu oluşturmak, hasta ve ailelerin tıbbi yeterliliklerini arttırmak ALS Derneği

Evde Bakım Derneği

2 Haziran 2014 16 Haziran 2014
ALS hastalarına hizmet sunacak hemşire ve fizyoterapist seçimleri 1- Evde Bakım Hizmeti veren ruhsatlı evde bakım merkezi seçimi ve fiyat araştırmasının sonuçlandırılması

2- Nöroloji ve yoğun bakım alanında deneyimli, yetkin 2 hemşirenin seçimini gerçekleştirmek.

3- ALS ve engelli rehabilitasyonu konusunda deneyimli ve uzman danışman fizyoterapistin seçimini gerçekleştirmek.

 

ALS Derneği

Evde Bakım Derneği

2 Haziran 2014 16 Haziran 2014
Hizmet sunacak personelin eğitimi (3 gün / saat) 1- Seçilen personele eğitim verilmesi (Nörolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarının da katkısıyla ve İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi desteği ile)

2- ALS hastalığı hakkında deneyimli ve ALS Derneği ile iletişim içinde olan eğitime destek vermelerini sağlamak.

ALS Derneği 17 Haziran 2014 20 Haziran 2014
Proje kapsamında kullanılacak formların ve dokümantasyonun oluşturulması 1- Sağlık personeli tarafından ziyaretlerde kullanılacak ve sağlık bilgilerinin, bakım ihtiyaçlarının, günlük yaşam aktivitelerinin, bağımlılığının, olası sorunların vb. bilgilerin yazıldığı “Ziyaret Formu” nu hazırlanacak.

2- “Ev Ortamı Değerlendirme Formu” nu hazırlanacak.

3- Hasta ve ailesinin hizmete başlamadan önceki hastalık ve bakım ile ilgili bilgilerinin değerlendirmesi için “ Hizmet Ön Değerlendirme Formu” nu hazırlanacak.

4- Hasta yapılan ziyaret sonuçlarının doktoruna raporlanması için gerekli olan rapor formatını belirlenecek.

 

ALS Derneği

Evde Bakım Derneği

02 Haziran 2014 15 Haziran 2014
Hasta Ziyaretlerinin başlaması 1- Eğitim amaçlı ziyaret: Trakeostomi ve PEG takılan hastalara yönelik iki kez (taburcu olduğu 24 saat içinde hasta evinde gerçekleştirilecek)

5- İkinci ziyaretler: Hastanın eğitim ve bakım gereksinimi dikkate alınarak en erken 15 gün en geç 1 ay içinde gerçekleştirilecektir.

6- Rehabilitasyon amaçlı ziyaret: Hastanın rehabilitasyon gereksinimi varsa danışman fizyoterapistten destek alınacaktır.

ALS Derneği ve Evde Bakım Derneği 17 Haziran 2014 01 Mayıs 2015
Proje çıktılarının değerlendirilmesi 1- Hasta ziyaret öncesi ve sonrası yapılacak değerlendirmelerle sunulan hizmetin etkinliği ölçümlenecek.

2- Hizmet sunulan hasta ve yakınlarına yönelik “ Proje Memnuniyet Anketi” uygulanacak.

ALS Derneği 17 Haziran 2014 01 Mayıs 2015
Proje sonuç raporu hazırlamak 1- Politika uygulayıcılarına örnek sunmak

2- Kamuoyunu bilgilendirmek

ALS Derneği

Evde Bakım Derneği

15 Nisan 2015 01 Mayıs 2015
Proje çıktılarının paylaşılması ve duyurulması (İki toplantı İzmir için; biri hasta ve ailelerine diğeri sağlık profesyonellerine, iki toplantı İstanbul için; biri hasta ve ailelerine diğeri sağlık profesyonellerine 1- İlgili sağlık çalışanlarına yönelik proje sonuçlarını paylaşmak amacıyla toplantı düzenlemek.

2- ALS hastalarının ve yakınlarına yönelik proje sonuçlarını paylaşmak amacıyla toplantı düzenlemek.

3- Dernek web sayfalarında proje çıktılarını yayınlamak.

ALS Derneği

Evde Bakım Derneği

01 Mayıs 2015 31 Mayıs 2015
Geleneksel ve dijital medyada sonuçlar ve alınan başarıları duyurmak Kamuoyu farkındalığını arttırmak ALS Derneği

Evde Bakım Derneği

01 Mayıs 2015 31 Mayıs 2015

 

Reklamlar

ALS MNH Derneği/Proje Toplantı Özeti -19 Mart 2014

Tarih: 19 Mart 2014

Katılanlar: Adalet Gökçek, Alper İhsan Kaya (online olarak), Aynur Dik, İsmail Gökçek, İsmail Yan, Seda Emel Tek

Toplantı Notları:

Aynur Dik ve Alper İhsan Kaya, yürütülecek olan projenin amacı ve ortaklarından bahsetti. Projenin öngörülen faaliyetlerinden birisi olan hastalara ve hasta yakınlarına uygulanacak eğitimler için işbirliği yapılacak firmalar (ruhsatlı evde bakım hizmetleri v.b.) hakkında konuşuldu ve hesaplamalar yapıldı. Ayrıca, diğer öncelikli yapılacak olan ‘ALS hastalarının tespiti’ faaliyeti için, Üniversite nöroloji anabilim dalından Esen hoca yolu ile yeni hastalara ulaşımın sağlanabileceği, bunun dışında nörologlara gidilip projenin tanıtımının yapılarak bu kanallar ile de yeni hastalara erişimin olabileceği (İstanbul için 100, İzmir için de 50 hasta) planlandı. Proje süresince yapılacak olan ortalama 300 vizit için, eğer ziyaret başına 90 TL’den bir firmadan hizmet alınır ise total ücret olarak 30.000 liranın makul olabileceği hesaplandı.

Projenin İzmir ayağında, fizik tedavi rehabilitasyon firması, araba ve taşıma konularında sorun olmadığı, yalnızca hemşire hizmetinin gerekli olduğu belirtildi. Bu proje ile tüm hastalara ulaşılamayacak fakat hastanelere gidildiğinde, trakeostomi/peg takımı ve ameliyat yapılması gerek olan hastalara (tüm hastaların yaklaşım %18’i) ulaşılacak.

Genel itibariyle, ruhsatlı evde bakım hizmetleri ya da olası diğer seçeneklerden yapılacak olan hizmet satın alımı dahilinde, hemşirelerin İstanbul ve İzmir’de kullanımı + eğitimleri + formların kullanımı ve düzenli raporlama talepleri firmalara belirtilecek, araç-yemek-malzeme’ye karışılmayacak ve sonuçta, hastalara önce bilgi sorgulama anketi, proje süresi olan 1 yılın sonunda da yapılacak olan diğer bir anketin sonuçları Sabancı’ya sunulacaktır.

Bu proje ile derneğin tanıtımı, ve projenin tamamlanması ile de güçlü bir referans alımı söz konusu olacaktır. Bu da proje bitimi sonrasında başvurulabilecek daha büyük bütçeli bir diğer devam projesi ile de daha çok kişiye ulaşılabilecek bir düzenli takip sisteminin geliştirilebilme olasılığını doğuracaktır. Önümüzdeki bu proje aşamasında gereken noktalarda ya da projenin bitiminden sonraki aşamalarda da başvurulmak üzere sponsor edinimi de amaç olarak dahil edilmek üzere evde bakım firmaları, ilaç firmaları, malzeme firmaları ve medikal firmalarına başvurulabilir.

Kasder için geçmiş zamanlarda hemşirelere eğitim verilmişti. Florence Nightingale hastanesinin de içinde olduğu ve yurt dışına gitmiş olup eğitime giren bu hemşirelere ulaşılabilme durumu seçeneklerden bir tanesidir. Diğer bir seçenek de, örneğin, Neutrogena, Nestle, Abot (Eczacıbaşı); evde bakım konusunda ücretsiz eğitim hizmeti vermektedir. Bu firmalara gidilip istek yapıldığında, anlaşma yapılabilir. Bir sonraki aşamada ise, hastalara eğitim vermeleri için, hemşirelere ayrı bir eğitimin verilmesi gerekecek. Bu firmalardan temin edilebilecek hemşireler, bu firmaların ürünlerini kullanmayı tavsiye edip-etmeyebilirler fakat seçilecek hemşirelerin nöroloji, yoğun bakım ve enteral beslenme konularında deneyimi olması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Hizmet alımı konusunda anlaşma yapılacak olan firma ile özel bir anlaşma maddesi yoluyla hemşirelerin eğitiminin belirli standartlar altında ve hemşirelerin firma adına değil de ALS MNH Derneği adına da gidebileceği koşulu konuşulabilir.

Bu konu dışında, ALS Derneği tarafından hastalara şimdiye dek telefon yolu ile destek verildiği ve şimdi Sabancı gibi kurumsal bir firma ile işbirliği yapılarak hastalara yüz yüze yapılacak bir desteğin önemli olduğu vurgulandı. Bu sebeple, bu desteğin yalnızca bu proje ile kalmaması, sürdürülebilirliği olması amacıyla da televizyon gibi iletişim araçlarında da ALS Derneği’nin reklamının yapılarak bir kamu spotunun oluşturulmasının uygun olacağı konuşuldu. Bu konuya, SMS-projesi de dahil edilmesi gündemde oldu.

Alper Kaya, T.V.’de yayınlanan bir belgesel programı ile bu amacın gerçekleştirilebileceğinden bahsetti  (Üç Harfli belgeseli).

Ayrıca, derneğin als.org.tr web sitesinin de güncellenmesi, İngilizce arayüz seçeneğinin yapılması konularında görüş belirtti. Projenin İzmir ayağında bilgilendirilme yapılması amacıyla da 12-15 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan bahar toplantısına Aynur Dik de katılacaktır. Bu hafta, Aynur Dik, Abbot ile görüşecek, uygun firmaları gözden geçirecek, Florence Nightingale’den Aytenay Hoca ile görüşecek ve hizmeti yapacak 2-3 hemşire belirlenip, ulaşım sağlanmaya çalışılacak.

Bu toplantıdan sonraki her hafta içerisinde 1 gün, rutin, değerlendirme toplantıları yapılacak. Bir sonraki toplantı, 26 Mart 2014/Çarşamba günü 14.00’da yapılacaktır. Bu toplantıya kadar olan süreçte ise, Sabancı Vakfı’ndan iletişim kurulacak kişiye, iş ve bütçe planları ile birlikte diğer gereken belgeler iletilecektir.

 

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: